ΟΛΑ ΤΑ ΝΕΑ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΝΟΜΙΚΗΣ


Eye βλέπετε: Νέα που αφορούν το αστικό δίκαιο


Calendar 23/05/2011 Συμμετοχή στα αποκτήματα του γάμου

 

Η παρούσα εργασία πραγματεύεται το θεσμό της συμμε-
τοχής των συζύγων στα αποκτήματα κατά τη διάρκεια του γάμου (1400
ΑΚ). Διερευνά ολοκληρωμένα το θεσμό υπό το πρίσμα της νομολογια-
κής του διαμόρφωσης με αναφορά σε πλήθος προσφάτων αποφάσεων.
Ειδικότερα πραγματεύεται σε διαλεκτική συνάφεια την αλληλεξάρτηση
του «μέρους με το όλον» το περιεχόμενο, τη φύση, το αντικείμενο της
αξίωσης, δικονομικά (π.χ τις ενστάσεις, αρμοδιότητα), φορολογικά ζητή-
ματα καθώς και τα θέματα παραγραφής. Όπως έχουν καταδείξει η δικα-
στηριακή πρακτική αλλά και η θεματική των προβλημάτων της μαχόμε-
νης δικηγορίας, η νομολογιακή πνοή και κρυστάλλωση της νομοθεσίας
αποτελεί το ασφαλέστερο βοήθημα για το νομικό της πράξης.

Περίληψη

Η παρούσα εργασία πραγματεύεται το θεσμό της συμμε-τοχής των συζύγων στα αποκτήματα κατά τη διάρκεια του γάμου (1400ΑΚ). Διερευνά ολοκληρωμένα το θεσμό υπό το πρίσμα της νομολογιακής του διαμόρφωσης με αναφορά σε πλήθος προσφάτων αποφάσεων. Ειδικότερα πραγματεύεται σε διαλεκτική συνάφεια την αλληλεξάρτησητου «μέρους με το όλον» το περιεχόμενο, τη φύση, το αντικείμενο τηςαξίωσης, δικονομικά (π.χ τις ενστάσεις, αρμοδιότητα), φορολογικά ζητήματα καθώς και τα θέματα παραγραφής. Όπως έχουν καταδείξει η δικα-στηριακή πρακτική αλλά και η θεματική των προβλημάτων της μαχόμενης δικηγορίας, η νομολογιακή πνοή και κρυστάλλωση της νομοθεσίας αποτελεί το ασφαλέστερο βοήθημα για το νομικό της πράξης.