Διαχείριση Ακινήτων

Το Γραφείο μας ενεργεί για λογαριασμό Ελλήνων και ξένων πελατών σε σχέση με όλους τους τύπους ακινήτων.

 

Το Γραφείο μας διαθέτει εκτεταμένη εμπειρία σε ζητήματα που αφορούν αγορές και πωλήσεις ακινήτων, έλεγχο του νομικού τους καθεστώτος εν γένει καθώς και του καθεστώτος των τίτλων τους ιδίως σε σύνθετες περιπτώσεις επενδύσεων σε ακίνητα με σοβαρά προβλήματα.

 

Ειδικότερα, αναλαμβάνουμε:

 

  • Τη διαπραγμάτευση και την κατάρτιση συμβάσεων αγοραπωλησίας ακινήτων, εργολαβικών συμβάσεων κλπ.
  • Ελέγχους τίτλων, καθώς και αντιμετώπιση νομικών ζητημάτων ακινήτων που υπόκεινται σε ειδικό νομοθετικό καθεστώς (Κτηματολόγιο, δάση, αιγιαλός, αρχαιολογικοί χώροι, διατηρητέα κτίσματα κλπ.)
  • Μισθώσεις και χρονομεριστικές μισθώσεις ακινήτων
  • Επενδυτικά προϊόντα, σύγχρονες μορφές χρηματοδότησης και ανάπτυξης ακίνητης περιουσίας
  • Φορολογικός σχεδιασμός και φορολογική αντιμετώπιση των ακινήτων.