ΜΑΧΟΜΕΝΗ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΔΙΚΗΓΟΡΙΑ

Το Δικηγορικό Γραφείο Α. Σιγάλας και Συνεργάτες διαθέτοντας εξειδικευμένο στελεχιακό δυναμικό και υψηλού επιπέδου επιστημονική κατάρτιση καλύπτει τις ανάγκες τόσο φυσικών όσο και νομικών προσώπων σε επίπεδο μαχόμενης και συμβουλευτικής δικηγορίας.

 

Η καθημερινή δικηγορική πρακτική περιλαμβάνει εκπροσώπηση ατόμων και εταιρειών σε εξωδικαστικές ενέργειες και διαιτητικές διαδικασίες καθώς και παραστάσεις σε όλων των βαθμίδων τα αστικά και διοικητικά δικαστήρια σε ελληνική, ευρωπαϊκή και διεθνή δικαιοδοσία.

 

Η συμβουλευτική δικηγορία περιλαμβάνει σύνθετες νομικές γνωμοδοτήσεις σε ευρύ φάσμα νομικών αντικειμένων και υπεύθυνο διεθνή φορολογικό σχεδιασμό για ελληνικές και πολυεθνικές εταιρείες, ιδιωτικά εκπαιδευτικά ιδρύματα και οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης α’ και β’ βαθμού.