Συνεργάτες

Αντώνιος Φ. Σιγάλας - τέως δικηγόρος
Ενασχόληση με υποθέσεις Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Εκπαιδευτικού δικαίου, διοικητικού και αστικού δικαίου, διαχείριση ακίνητης περιουσίας και πνευματικών δικαιωμάτων.


Φραντζής Α. Σιγάλας
Ενασχόληση με υποθέσεις δημοσίων συμβάσεων και διαγωνισμών, ευρωπαϊκού δικαίου με ειδίκευση σε θέματα εταιρειών, εμπορικού δικαίου με πρακτική εμπειρία σε συστήματα διανομής και αντιπροσωπειών και διαχείρισης ακίνητης περιουσίας.

Δημήτριος Α. Σιγάλας
Ενασχόληση με υποθέσεις δημοσίων συμβάσεων και διαγωνισμών, εταιρικού δικαίου, φορολογικού δικαίου και ιδιωτικού διεθνούς δικαίου.


Δημήτριος Ν. Νικολόπουλος
Ενασχόληση με υποθέσεις αστικού και ποινικού δικαίου με δικαστηριακή εμπειρία και πρακτική ενασχόληση σε εξειδικευμένα θέματα του δικαίου των εταιρειών.