ΚΟΝΤΑ ΣΕ ΕΣΑΣ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΣΑΣ

Topic_item_1

ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ

Το Γραφείο παρέχει ολοκληρωμένες εξειδικευμένες νομικές υπηρεσίες σε υψηλό επαγγελματικό επίπεδο, με υπευθυνότητα, εχεμύθεια και προσωπική σχέση με τους πελάτες του.

ΑΣΚΟΥΜΕ ΜΑΧΟΜΕΝΗ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΔΙΚΗΓΟΡΙΑ

Topic_item_2

ΑΣΚΟΥΜΕ ΜΑΧΟΜΕΝΗ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΔΙΚΗΓΟΡΙΑ

Η καθημερινή δικηγορική πρακτική περιλαμβάνει εκπροσώπηση ατόμων και εταιρειών σε εξωδικαστικές ενέργειες και διαιτητικές διαδικασίες καθώς και παραστάσεις σε όλων των βαθμίδων τα αστικά...

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΟΥΜΑΣΤΕ ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥ

Topic_item_3

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Το Δικηγορικό Γραφείο A. Σιγάλας, αξιοποιώντας την μακρόχρονη εμπειρία του σε πάσης φύσεως υποθέσεις Αστικού, Εμπορικού, Διοικητικού και Ποινικού Δικαίου, είναι σε θέση να προσφέρει...