Ποιοι είμαστε 

Λίγα λόγια για εμάς

Η Δικηγορική Εταιρεία Sigma Legal διαθέτοντας εξειδικευμένο στελεχιακό δυναμικό και υψηλού επιπέδου επιστημονική κατάρτιση καλύπτει τις ανάγκες τόσο φυσικών όσο και νομικών προσώπων σε επίπεδο μαχόμενης και συμβουλευτικής δικηγορίας.

 

 

Η συμβουλευτική δικηγορία περιλαμβάνει σύνθετες νομικές γνωμοδοτήσεις σε ευρύ φάσμα νομικών αντικειμένων και υπεύθυνο διεθνή φορολογικό σχεδιασμό για ελληνικές και πολυεθνικές εταιρείες, ιδιωτικά εκπαιδευτικά ιδρύματα και οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης α’ και β’ βαθμού.

Ελληνικά