Όροι και προϋποθέσεις χρήσης

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

 

Όροι Χρήσης

Αυτή την ιστοσελίδα τη λειτουργεί η SIGMA LEGAL ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Αποδοχή

1.1 Αυτή η σελίδα (μαζί με το απόρρητο) σας εξηγεί τους όρους χρήσης που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε στον ιστότοπό μας (ο “ιστότοπος”). Η πρόσβαση και η χρήση της Ιστοσελίδας υπόκειται στους παρόντες Όρους Χρήσης και όλους τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς. Διαβάστε προσεκτικά τους παρόντες Όρους Χρήσης προτού αρχίσετε να χρησιμοποιείτε τον Ιστότοπο. Χρησιμοποιώντας τον ιστότοπό μας, υποδεικνύετε ότι αποδέχεστε τους παρόντες Όρους Χρήσης και ότι συμφωνείτε να συμμορφωθείτε με αυτούς. Εάν δεν συμφωνείτε με τους παρόντες Όρους Χρήσης, αποφύγετε να χρησιμοποιείτε τον ιστότοπό μας.

1.2 Ο δικτυακός τόπος είναι δικτυακός τόπος που διαχειρίζεται η δικηγορική εταιρία SIGMA LEGAL ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ, εταιρεία με έδρα την Ελλάδα.

1.3 Όλες οι αναφορές σε «μας», «εμάς» ή «εμείς» στους παρόντες Όρους Χρήσης θεωρούνται ότι αναφέρονται στη Δικηγορική εταιρεία SIGMA LEGAL ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ.

Εάν δεν συμφωνείτε με αυτούς τους Όρους Χρήσης ή την Πολιτική Ιδιωτικότητας, δεν θα πρέπει να προσπελάσετε ή να κάνετε χρήση αυτής της Ιστοσελίδας.

 

Πληροφορίες σχετικά με Εσάς και τις Επισκέψεις σας στην Ιστοσελίδα

Κάνοντας χρήση της Ιστοσελίδας, συναινείτε και μας επιτρέπετε να κάνουμε χρήση των πληροφοριών σας σε συμμόρφωση με την Πολιτική Ιδιωτικότητας.

Δεν θα σας ενημερώσουμε σχετικά με τέτοιου είδους τροποποιήσεις ή επικαιροποιήσεις.

 

 

Τροποποίηση της Ιστοσελίδας

Είναι πιθανό να τροποποιηθεί ή να επικαιροποιηθεί το περιεχόμενο της Ιστοσελίδας από καιρού εις καιρόν, αλλά το περιεχόμενό της ενδέχεται να μην είναι πλήρες ή επικαιροποιημένο ανά πάσα στιγμή.

 

Περιορισμός πρόσβασης

Έχουμε το δικαίωμα να απαγορεύουμε ή / και να διακόπτουμε τη μετάδοση του Δικτυακού Τόπου (ή τη λειτουργία πολλών από τις υπηρεσίες του) σε οποιονδήποτε χρήστη, αρκεί να πιστεύουμε, σύμφωνα με τη λογική μας κρίση, ότι η πρόσβαση αυτή μπορεί να μας διακυβεύσει ή / χρήστη και / ή τρίτο μέρος, καθώς και ότι ο χρήστης έχει παραβιάσει τους Όρους Χρήσης ή / και τον νόμο.

Διατηρούμε το δικαίωμα να αναστείλουμε τη λειτουργία του Δικτυακού Τόπου (ή τη λειτουργία πολλών από τις υπηρεσίες του) λόγω εργασιών ανανέωσης, βελτίωσης λογισμικού ή βελτίωσης των λειτουργιών ασφαλείας του. Σε αυτή την περίπτωση, ο ιστότοπος δεν θα είναι προσβάσιμος από τους χρήστες.

 

Ακρίβεια και Εμπιστοσύνη στις Πληροφορίες της Ιστοσελίδας

Οι πληροφορίες που παρουσιάζονται σε ή μέσω αυτής της Ιστοσελίδας γίνονται προσβάσιμα αποκλειστικά για σκοπούς γενικής ενημέρωσης. Δεν εγγυώμεθα την ακρίβεια ή την πληρότητα αυτών των πληροφοριών και αποποιούμεθα της αρμοδιότητας και της ευθύνης που εγείρεται από την εμπιστοσύνη σε τέτοιου είδους πληροφορίες.

Η Ιστοσελίδα ενδέχεται να περιλαμβάνει περιεχόμενο από τρίτα μέρη. Όλες οι δηλώσεις και οι γνώμες τέτοιου είδους τρίτων μερών αποτελούν αποκλειστική ευθύνη του προσώπου που παρέχει αυτό το υλικό και δεν αντικατοπτρίζουν απαραίτητα τη γνώμη της Εταιρίας SIGMA LEGAL ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. Το περιεχόμενο δεν χρησιμοποιείται ως ή και δεν υπονοεί ότι η SIGMA LEGAL ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ παρέχει δήλωση στήριξης ή εγκολπώνεται έναν οργανισμό, τα προϊόντα το ή τις υπηρεσίες του

Η δυνατότητα να «κατεβάζετε» περιεχόμενο από την Ιστοσελίδα Μπορείτε να κατεβάζετε περιεχόμενο για μη εμπορικούς, προσωπικούς σκοπούς και μόνο, με την προϋπόθεση ότι το πνευματικό δικαίωμα, το εμπορικό σήμα ή οιοδήποτε άλλο ιδιοκτησιακό δικαίωμα συγγραφής παραμένει άθιχτο και ορατό. Κανένα δικαίωμα, τίτλος ή έννομο συμφέρον σε οιοδήποτε από τα περιεχόμενα «κατεβασμένου» υλικού δεν είναι μεταβιβάσιμο σε εσάς ως αποτέλεσμα κάθε τέτοιου «κατεβάσματος» ή τέτοιας αντιγραφής

 

Σύνδεσμοι από την Ιστοσελίδα

Εάν η Ιστοσελίδα περιέχει συνδέσμους σε άλλες ηλεκτρονικές σελίδες και πηγές που παρέχονται από τρίτα μέρη, αυτοί οι σύνδεσμοι παρέχονται προς διευκόλυνσή σας και μόνο. Δεν ελέγχουμε καθόλου τα περιεχόμενα αυτών των ιστοσελίδων ή των πηγών, και δεν είμαστε υπεύθυνοι για αυτές ή για κάθε άλλη απώλεια ή ζημία που ενδέχεται να προκληθεί λόγω της χρήσης αυτών.

Εάν αποφασίσετε να προσπελάσετε οιαδήποτε από τις σελίδες αυτών των τρίτων μερών σε αυτή την Ιστοσελίδα, τότε το πράττετε υπ’ ευθύνη σας και υπόκεισθε στους όρους και τις προϋποθέσεις χρήσης αυτών των ιστοσελίδων.

 

Εμπορικά Σήματα

Αυτή η Ιστοσελίδα προβάλλει λογότυπα, ταυτοτικά σήματα και άλλα εμπορικά σήματα και σήματα υπηρεσιών (συλλογικά, τα «Σήματα») που συνιστούν ιδιοκτησία ή λειτουργούν υπό την άδεια από την «SIGMA LEGAL ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ». Δεν πρέπει να κάνετε χρήση αυτών των Σημάτων χωρίς την προηγούμενη έγγραφη άδεια της Εταιρίας «SIGMA LEGAL ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ». Όλα τα υπόλοιπα ονόματα, λογότυπα, προϊόντα και υπηρεσίες, σχέδια και συνθήματα σε αυτή την Ιστοσελίδα είναι εμπορικά σήματα αντίστοιχα των ιδιοκτητών τους.

 

Πληροφορίες σχετικά με εσάς και τις επισκέψεις σας στην ιστοσελίδα μας:

Επεξεργαζόμαστε πληροφορίες σχετικά με εσάς σύμφωνα με την Πολιτική απορρήτου Χρησιμοποιώντας την Ιστοσελίδα μας, συναινείτε στην επεξεργασία αυτή και εγγυάστε ότι όλα τα δεδομένα που παρέχετε είναι ακριβή.

 

Μεταβολές:

Μπορούμε να αναθεωρήσουμε αυτούς τους Όρους Χρήσης ανά πάσα στιγμή τροποποιώντας αυτή τη σελίδα. Αναμένεται να ελέγχετε αυτή τη σελίδα από καιρό σε καιρό για να λάβετε υπόψη τις αλλαγές που κάναμε, καθώς είναι δεσμευτικές για εσάς. Ορισμένες από τις διατάξεις που περιέχονται στους παρόντες όρους χρήσης μπορούν επίσης να αντικατασταθούν από διατάξεις ή ανακοινώσεις που δημοσιεύονται αλλού στον ιστότοπό μας.

 

Καθ’ ολοκληρία Συμφωνία

Οι Όροι Χρήσης και η ημέτερη Πολιτική Ιδιωτικότητας συνιστούν την αποκλειστική και καθ’ ολοκληρία συμφωνία ανάμεσα σε Εσάς και την Εταιρία «SIGMA LEGAL ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» αναφορικά με την Ιστοσελίδα και υπερβαίνει κάθε άλλη πρότερη συνεννόηση, συμφωνία, εκπροσώπηση και παραίτηση, τόσο σε γραπτή όσο και σε προφορική μορφή.

 

Ελληνικά