Πνευματική και Βιομηχανική Ιδιοκτησία

Οι νομικές υπηρεσίες που παρέχουμε, καλύπτουν όλο το φάσμα προστασίας των δικαιωμάτων, συμπεριλαμβανομένων των αντιδικιών, ήτοι:

 

  • Προβαίνουμε σε έλεγχο και σε καταχωρήσεις εμπορικών σημάτων, ευρεσιτεχνιών, βιομηχανικών σχεδίων και υποδειγμάτων, υποδειγμάτων χρησιμότητας σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο.
  • Παρέχουμε νομική κάλυψη κατά την κατάρτιση και την υλοποίηση συμβάσεων μεταβίβασης, παραχώρησης χρήσης και εκμετάλλευσης καθώς και κατά την αίτηση αδειών με αντικείμενο δικαιώματα βιομηχανικής ιδιοκτησίας.
  • Παρέχουμε νομικές υπηρεσίες ως προς συμβάσεις με αντικείμενο μεταφορά τεχνολογίας.
  • Παρέχουμε νομική υποστήριξη σε αντιδικίες πάσης φύσεως για ακυρώσεις, παραβιάσεις / προσβολές δικαιωμάτων βιομηχανικής ιδιοκτησίας.

Στον τομέα αυτό εκπροσωπούμε έναν ευρύτατο κύκλο Ελληνικών και αλλοδαπών επιχειρήσεων και φυσικών προσώπων, όσον αφορά σε θέματα δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και συνεργαζόμαστε συχνά με  Ελληνικούς και αλλοδαπούς Οργανισμούς Προστασίας/Διαχείρισης Δικαιωμάτων Πνευματικής Ιδιοκτησίας.