Περιβαλλοντικά Θέματα

Το Γραφείο μας παρέχει συμβουλές σε βιομηχανικές επιχειρήσεις, και σε ιδιώτες σχετικά με το δίκαιο του περιβάλλοντος, του χωροταξικού σχεδιασμού και της διαχείρισης και προστασίας των δασών.

 

Το Γραφείο μας έχει σημαντική εμπειρία στο συγκεκριμένο κλάδο τόσο στην παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών όσο και στη δικαστική επίλυση διαφορών.

 

Το Γραφείο μας έχει υποστηρίξει βιομηχανικές και εμπορικές επιχειρήσεις σχετικά με διαδικασίες περιβαλλοντικής αδειοδότησης τόσο σε επίπεδο διοικητικό, όσο και σε επίπεδο προσωρινής ή/και οριστικής δικαστικής προστασίας στα διοικητικά και τα πολιτικά δικαστήρια..

 

Το Γραφείο μας έχει παράσχει τις συμβουλές του σε ιδιωτικές επιχειρήσεις για τη σύνταξη και έγκριση μελετών περιβαλλοντικών επιπτώσεων και συναφείς διαδικασίες της βιομηχανικής ή δασικής νομοθεσίας και σε εμπεριστατωμένη μελέτη του καθεστώτος ειδικών χρήσεων γης και των περιβαλλοντικών τους συνεπειών.

 

Επίσης, παρέχουμε νομική υποστήριξη σε θέματα που άπτονται του περιβαλλοντικού δίκαιου και αφορούν τους ιδιοκτήτες ακινήτων και όσους δραστηριοποιούνται με αναπτυξιακά προγράμματα ακίνητης περιουσίας.