Εμπορικές Συμβάσεις

Το γραφείο μας έχει τεράστια εμπειρία σε διαπραγμάτευση και σύνταξη εμπορικών συμβάσεων τόσο μεταξύ ελληνικών εταιρειών όσο και μεταξύ πολυεθνικών εταιρειών και παρέχουμε συμβουλευτική δικηγορία καθώς και κάθε είδους δικαστική και εξωδικαστική υποστήριξη. Συνεργαζόμαστε συστηματικά με τη διοίκηση για την διευκόλυνση των επενδύσεων των πελατών μας.


Οι νομικές συμβουλές του γραφείου
απευθύνονται κυρίως σε πολυεθνικές και ελληνικές επιχειρήσεις που αναπτύσσουν δίκτυα διανομής ή αντιπροσωπείες στην Ελλάδα ή συνάπτουν συμβάσεις δικαιόχρησης (franchising) ή μεταφοράς τεχνογνωσίας ή εμπορικής αντιπροσωπείας.


Η υποστήριξή μας περιλαμβάνει την παροχή συμβουλών για το ισχύον νομικό πλαίσιο στην Ελλάδα και τις απαιτήσεις της Επιτροπής Ανταγωνισμού, την λήψη των απαραίτητων διοικητικών αδειών, την υποβολή της στο Υπουργείο Εμπορείου, τις υποστηρικτικές συμβάσεις, τις μισθωτικές συμβάσεις για την ίδρυση των καταστημάτων και κάθε άλλη συναφή ανάγκη.


Το γραφείο μας έχει ασχοληθεί με συμβάσεις αντιπροσωπείας και διανομής σε παροχή λογισμικών προϊόντων, στην παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών και εξοπλισμού, σε παροχή καταναλωτικών αγαθών, διαφόρων υπηρεσιών, τεχνικού εξοπλισμού καθώς και πολλών άλλων προϊόντων και υπηρεσιών.