Δίκαιο Πληροφορικής

Το γραφείο μας ασχολείται με θέματα που άπτονται τόσο του κυβερνοχώρου, όπως ζητήματα σχετικά με τις νομικές διαστάσεις της λειτουργίας ενός διαδικτυακού τόπου (website), την προστασία των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας στο Internet, την ευθύνη των τεχνικών διαμεσολαβητών, την ηλεκτρονικής υπογραφή, την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα,  την προστασία του καταναλωτή στις συμβάσεις μέσω Internet και τη φορολογική-οικονομική αντιμετώπιση του ηλεκτρονικού εμπορίου.