Υπηρεσίες

Το εξειδικευμένο νομικό προσωπικό του  Δικηγορικού Γραφείου  Α. Σιγάλας παρέχει ολοκληρωμένες  νομικές υπηρεσίες στους ακόλουθους τομείς :

 

  • Αστικό Δίκαιο
  • Εμπορικό Δίκαιο
  • Εμπορική και Βιομηχανική ιδιοκτησία
  • Φορολογικό Δίκαιο
  • Διαχείριση ακινήτων
  • Δίκαιο Επιχειρήσεων
  • Δημόσιες  Συμβάσεις
  • Δίκαιο Πληροφορικής
  • Δίκαιο Εκπαίδευσης
  • Περιβαλλοντικά  Θέματα