Ποιοι είμαστε

Το Δικηγορικό Γραφείο Α. Σιγάλας και Συνεργάτες ιδρύθηκε το έτος 1973 και έχει την έδρα του στην Αθήνα, Ζωοδόχου Πηγής 5.

 

Το Γραφείο παρέχει ολοκληρωμένες εξειδικευμένες νομικές υπηρεσίες σε υψηλό επαγγελματικό επίπεδο, με υπευθυνότητα, εχεμύθεια και προσωπική σχέση με τους πελάτες του.

 

Το Γραφείο μας αποδίδει εξαιρετική σημασία στην άμεση προσωπική επαφή με τον πελάτη και τη σχέση εμπιστοσύνης που αναπτύσσεται, η οποία αποτελεί σημαντική παράμετρο της αποτελεσματικότητας της συνεργασίας μας, και στο συνδυασμό των νομικών πτυχών των υποθέσεων των πελατών της με την εμπορική- οικονομική προσέγγισή τους.

 

Βασική αρχή του Γραφείου μας είναι η ποιοτική και συνεχής υποστήριξη των εντολέων του με καινοτόμες ιδέες και η παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών, αποκλειστικά από νομικούς συμβούλους ιδιαίτερης εμπειρίας και γνώσης (παρακολούθηση νομοθετικών και νομολογιακών εξελίξεων, επισήμανση καίριων ζητημάτων, στοχευμένη παροχή νομικών υπηρεσιών).

 

Στόχος του Γραφείου μας είναι να ικανοποιεί τις ανάγκες των πελατών μας, παρέχοντας έγκαιρες και αποτελεσματικές υπηρεσίες, δημιουργικές και πρακτικά άμεσα εφαρμόσιμες λύσεις, να χαράσσει στρατηγική παρέχοντας συμβουλευτικές υπηρεσίες, να προσεγγίζει σωστά στον ελάχιστο δυνατό χρόνο και σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα τις πολυδιάστατες επιχειρηματικές ανάγκες των πελατών της,  ακόμη και στις πλέον πολύπλοκες συναλλαγές και συμφωνίες.

 

Το πελατολόγιο της Εταιρείας περιλαμβάνει ελληνικές και διεθνείς επιχειρήσεις, όπως βιομηχανίες, κατασκευαστικές επιχειρήσεις, ιδιωτικά εκπαιδευτήρια και κολλέγια, επιχειρήσεις ενέργειας, τηλεπικοινωνιών, πληροφορικής, ηλεκτρονικών συστημάτων, οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης.