Αστικό Δίκαιο

Το Γραφείο μας έχει πολύχρονη και εξειδικευμένη εμπειρία σε υποθέσεις που καλύπτουν ευρύ φάσμα του Αστικού Δικαίου και Ιδιωτικού Διεθνούς Δικαίου, με ταυτόχρονη κάλυψη των φορολογικών διαστάσεων των ζητημάτων που χειριζόμαστε.

 

Ιδίως εξειδικευόμαστε σε θέματα:

 

  1. Συμβάσεων πωλήσεως.
  2. Συμβάσεων έργου.
  3. Μισθωτικών συμβάσεων.
  4. Δανειακών και χρηματοδοτικών συμβάσεων.
  5. Προστασίας προσωπικότητας.
  6. Προστασίας καταναλωτή.
  7. Εξασφάλισης των πιστώσεων (Υποθήκες, Προσημειώσεις Υποθηκών, Ενέχυρα, Καταπιστευτική μεταβίβαση κυριότητας κτλ).
  8. Οικογενειακού Δικαίου.
  9. Κληρονομικού Δικαίου.